Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) kłócić się, sprzeczać się;

(Noun) kłótnia, sprzeczka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt
1.
(arque) kłócić się.
2.
(herd) zganiać bydło z pastwiska

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(with sb) (about/over sth) kłócić się (z kimś) (o coś), sprzeczać się, wykłócać się
kłótnia, sprzeczka

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zatarg m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n (długi) spór
vi spierać się, sprzeczać się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KŁÓTNIA

BURDA

AWANTURA

BREWERIE

KŁÓCIĆ SIĘ

UŻERAĆ SIĘ

AWANTUROWAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V kłócić się
N kłótnia

Wordnet angielsko-polski

(an angry dispute
"they had a quarrel"
"they had words")
kłótnia, waśń, niesnaski, swary
synonim: quarrel
synonim: row
synonim: words
synonim: run-in
synonim: dustup

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pokłócić

spierać

spór

sprzeczać

sprzeczka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The compromise reached after much wrangling is, however, better than nothing at all.
Kompromis osiągnięty po długich sporach jest jednak lepszy niż nic.

statmt.org

The issue does not merit protracted wrangling, and it is high time it was brought to a conclusion.
Problem nie zasługuje na przedłużające się spory, a już czas jest najwyższy dojść do konkluzji.

statmt.org

We should keep that thought in mind; this is not a question of legal wrangling and we have no time to lose.
Powinniśmy o tym pamiętać; nie chodzi o prawne zapasy i nie mamy czasu do stracenia.

statmt.org

We can see that the diplomatic wrangling makes a joke not only of our policy of sanctions but also of the whole Union.
Możemy zauważyć, że kłótnie na szczeblu dyplomatycznym ośmieszają nie tylko naszą politykę sankcji, ale również całą Unię.

statmt.org

Yet, when they turn to Europe, they find a Union which has devoted years to this institutional wrangling.
Tymczasem gdy zwracają się o pomoc do Unii, okazuję się ona być Unią, która poświęciła lata na instytucjonalne przepychanki.

statmt.org

Chris Barnardo's Kymera Magic Wand - a Harry Potteresque stick that can operate your television like a remote-control - sparked a bidding war between all five dragons (or venture capitalists, to you and me), a wrangle eventually won by Duncan Bannatyne.

www.guardian.co.uk

But governments continued to wrangle over financing, how to share billions of dollars of genetic resources and how ambitious to make a 20-point action plan to protect oceans, forests, rivers and species.

www.guardian.co.uk

Some union members had argued that Warner Brothers was using the industrial dispute - over working conditions - to wrangle a better deal from the government.

www.guardian.co.uk

Film company in wrangle over money as latest feature, The City of Your Final Destination, opens to mixed reviews.

www.guardian.co.uk

It's hard for me to wrangle a wounded animal by myself.
Ciężko by mi było użerać się samemu z rannym zwierzęciem.

Wrangle me up some fries, hang them on the side of my car door?
Pokłóć się mi w górze kilka narybków, powieś ich na boku moich drzwi samochodowych?

If you're worried about discretion, perhaps you should wrangle our sister.
Jeśli martwisz się o dyskrecje powinnieneś porozmawiać z naszą siostrą.

I just need two minutes to wrangle a reporter.
Potrzebuję dwóch minut, żeby uporać się z dziennikarzem.

Actually, Emily was kind enough to wrangle me an invite
Emily była tak miła, że zdobyła mi zaproszenie.

Oh, Nan, do you think you could wrangle it for us?
Oh, Nan, Myślisz, że mogłabyś to dla nas zrobić?

I thought Billie was supposed to wrangle him.
Myślałam, że Billie miała mu nie mówić.

Using one's true feelings to wrangle snooch.
By zastosować magię uczuć w celu wyciszenia kłótni.