Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) opakowanie, materiał na opakowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U (cover/packing material) opakowanie.~ cpd ~paper n papier pakowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

opakowanie, materiał na opakowanie

Nowoczesny słownik języka angielskiego

materiał do pakowania, opakowanie,
pakowanie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zawijanie n, owijanie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zawijanie, owijanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OPAKUNKOWY

PAKOWY (PAPIER)

OKŁAD [TECHN.]

Wordnet angielsko-polski

(the covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped)
owijka
synonim: wrap
synonim: wrapper

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

owijanie
obłożenie
otaczanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zawijanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

opakowanie
~, foot - onuca

Słownik techniczny angielsko-polski

1. owijanie n, zawijanie n
2. obwój m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The poor PC guy. ~~~ They're duct taping his head. ~~~ They're just wrapping it on him.
Biedny facet-PC, oklejają mu głowę taśmą, obwijają mu ją dookoła.

TED

Inflating a building-sized balloon out of something like sandwich wrapping is not easy, as Michel Fournier can well attest.

www.guardian.co.uk

THE TRICKIgnore those who suggest wrapping the spud in foil.

www.guardian.co.uk

Among the girls who are busy wrapping a pale blue pair of trousers around the neck of the mannequin is 15-year-old Tasnem.

www.guardian.co.uk

Maybe wrapping up the whole trilogy in a blanket of death and misery would have further enhanced the franchise.

www.guardian.co.uk

It would be wonderful to look beyond the wrapping for the real person inside.
Byłoby wspaniale móc spojrzeć poza opakowanie i zobaczyć prawdziwe wnętrze osoby.

We are, as I said, very close to wrapping these negotiations up.
Jak już powiedziałam jesteśmy blisko ich zakończenia.

Unlike the wrapping paper, which is for ages 18 and up.
Ale nie papier do pakowania, który jest dla tych powyżej 18 lat.

To answer that question would make this beautiful wrapping job I did superfluous.
Odpowiedź na to pytanie uczyniłoby z tego pięknego opakowania bezużyteczną rzecz.

And there's a little surprise under the wrapping paper.
I mała niespodzianka ukryta pod warswami papieru.

There's only one problem that'il keep us from wrapping this up in record time.
Jest tylko jedna rzecz która powstrzymuje nas przed pobiciem tego rekordu czasu trwania sprawy.

I've got the boys wrapping up One Two in a carpet now.
Jestem z chłopakami zawijającymi Jeden Dwa w dywan.

Barney and Robin were wrapping up rehearsal for their first dance.
Barney i Robin powtarzali ruchy do swojego pierwszego tańca.

They're wrapping up a lobster roll for me to take to Ginny.
Powiedz żeby zapakowali resztę homarów, wezmę je dla Ginny.

The paper is so dirty, don't use it for wrapping anymore
Papier jest taki brudny, nie używaj go więcej do pakowania.

Looks like he's wrapping up a big deal.
Wygląda na to, że ubija jakiś wielki interes.

Or, these papers will just be used as wrapping
Albo ten papier będzie używany, tylko do pakowania.

Andrew and I were just wrapping things up.
Andrew i ja zamykaliśmy sprawę.

Look, just think of it as bone wrapping.
Pomyśl o tym jak o opakowaniu kości.

You're not supposed to eat the plastic wrapping.
nie powinieneś był jeść z plastikowym opakowaniem

It's just another story, a couple days of shitstorm, and it's wrapping paper?
To tylko kolejny artykuł, kilka dni zamieszania, i papier gotowy do pakowania?

And we wrapped them really cool wrapping paper?
I my zawijaliśmy ich rzeczywiście chłodny zachodzący na siebie papier ?

Ray, is this the wrapping from the chicken?
Ray, czy to jest opakowanie od kurczaka?

But that doubt... It did not stop your fingers from wrapping 'round his throat.
Ale to wahanie... nie powstrzymało to pana przed sięgnięciem mu do gardła.

Well, she referred to it as shrink wrapping.
Ona na to mówiła opakowanie.

Mrs. Mitchell, they're going to want youat the wrapping table.
Pani Mitchell, będą chcieli panią widzieć przy pakowaniu.

It's just the wrapping from the gift, mom.
To tylko opakowanie z prezentu mamo.

I wantyou to poke holes in the plastic wrapping because they explode.
To radzę wyciąć otwory w tym plastikowym opakowaniu, bo w przeciwnym razie to wybuchnie.

He still uses the same wrapping paper.
On ciągle używa tego samego papieru do pakowania.

I say this to all our colleagues here: wrapping yourself in red tape and potentially adding great cost to consumers is not pro-consumer.
Mówię to do wszystkich tu zgromadzonych: owijanie się czerwoną taśmą i potencjalne przyczynianie się do zwiększenia kosztów konsumentów jest dalekie bycia podejściem prokonsumenckim.

Why's the wrapping on this so plain?
Czemu te opakowania są takie zwykłe?

Marie always finds the best wrapping paper.
Marie zawsze ma najlepszy papier do pakowania.

Miss Urbana Sprawl wrapping up on the great stage.
Panna Urbana Sprawl właśnie kończy na wielkiej scenie.

If the term 'constitution' proves unpopular and unacceptable, it is given a fresh wrapping so that past rejections can be ignored.
Skoro termin "konstytucja” okazuje się niepopularny i niepożądany, to pojawia się nowe opakowanie, aby można było zignorować wcześniejsze obiekcje.

Looks like homemade wrapping paper.
Wygląda jak domowy papier do pakowania.

They're wrapping him up then they're gonna wrap us up.
Najpierw dokończą z nim, a potem z nami.

First of all... ...please don't worry about us using old books for wrapping.
Przede wszystkim... proszę nie martwić się, że używamy do pakowania starych książek.

I had the wrapping, but...
Było jeszcze opakowanie, wiesz, ale ja...

Wrapping up this debate, I would just say that we have the benefit of the wide-ranging experience we have gained in the field of car legislation.
Podsumowując tę debatę, chciałabym jedynie powiedzieć, że korzystamy z szerokich doświadczeń, jakie zdobyliśmy w dziedzinie prawodawstwa samochodowego.