Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia ksylen;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ksylen

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ksylol m, ksylen m, dwumetylobenzen

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

ksylol, ksylen, dwumetylobenzen

Wordnet angielsko-polski

(a colorless flammable volatile liquid hydrocarbon used as a solvent)
ksylen, dimetylobenzen
synonim: xylol

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. ksylen

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. ksylen

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. ksylen

Słownik techniczny angielsko-polski

ksylen m, dwumetylobenzen m