Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) marynistyka jacht;

(Verb) marynistyka pływać jachtem;
yachting - (Noun) marynistyka żeglarstwo jachtowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C jacht.vi pływać jachtem, brać udział w regatach.~-club klub żeglarski
~sman żeglarz.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jacht

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n jacht v żeglować jachtem

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s jacht
vi pływać jachtem

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n jacht

Wordnet angielsko-polski

(an expensive vessel propelled by sail or power and used for cruising or racing)
jacht
synonim: racing yacht

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

płynąć

pływać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

żegl.,sp. jacht
~, keel - jacht kilowy, jacht balastowy
~, luxurious - jacht luksusowy
~, motor - jacht motorowy
~, multi-hulled - jacht wielokadłubowy
~, non-capsizable - jacht niewywrotny
~, power - jacht o napędzie motorowym
~, racing - jacht regatowy
~, royal - jacht królewski
~, sailing - jacht żaglowy
~, sea - jacht morski
~, transatlantic - jacht transatlantycki
~, water-ballast - jacht z balastem wodnym

Słownik techniczny angielsko-polski

jacht m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Your home phone, your work phone, your cellphone, your yacht phone (this is the EG crowd).
Telefon domowy, telefon w pracy, komórkę i telefon na jachcie. ~~~ Tak sie zachowuje tłum przede mną.

TED

This is a land yacht racing across the desert in Nevada.
To jest wyścig jachtów na lądzie - poprzez piaski pustyni w Nevadzie.

TED

In keeping with the elite nature and style of the collection, it was launched at the exclusive Monaco Yacht Show in September 2007.
Odpowiednio do cechującego ją stylu po raz pierwszy zaprezentowano ją we wrześniu 2007 roku podczas ekskluzywnego Monaco Yacht Show.

Goethe Institut

A British couple kidnapped from their yacht by Somali pirates more than a year ago have been freed after a ransom was paid.

www.guardian.co.uk

No one knows whether he will stay on a yacht or in a hotel, or even step ashore.

www.guardian.co.uk

Yet while Matthew might be a useful valet when Rupert wants someone to organise a private jet to spirit David Cameron to his holiday yacht for drinks, his views on this ever-more powerful force in US politics are of as much concern to Murdoch as those of Kerry Katona.

www.guardian.co.uk

The Israeli navy today boarded a yacht carrying 10 Jewish activists who were attempting to break the sea blockade around Gaza and forcibly diverted it to the nearby port of Ashdod.

www.guardian.co.uk

Why is the land on the wrong side of the yacht?
Dlaczego ląd jest po niewłaściwej stronie jachtu?

Well, I can't believe your dad just gave you a yacht.
Nie mogę uwierzyć, że Twój tata podarował Ci jacht.

He wants to have supper with me on his yacht.
Chce, żebym zjadła z nim koIację na jachcie.

How did it go with Anna's family on the yacht?
Jak poszło z rodziną Anny na jachcie?

You can rule the world from a yacht in the bay!
Możesz rządzić światem z jachtu w zatoce.

I'm somewhere out there in the yacht and you're with me.
Jestem razem z tobą. Gdzieś tam, na jachcie.

Yeah, but he got himself a Mercedes and a yacht, all of that.
Tak, i ma Mercedesa, jacht i wszystko czego potrzebuje.

We were on that yacht today right before it exploded.
Byliśmy dziś na jachcie, który krótko potem eksplodował.

If he's got the bombs, do you think he'd have them on his yacht?
Jeśli on ma rakiety, czy myślisz że trzyma je na swoim jachcie?

And i will take your mother to the private party, yacht party.
A ja zabiorę twoją mamę na prywatne przyjęcie, na jachcie.

I have only 45 left after the yacht party.
Po imprezie na jachcie zostało mi tylko 4,5.

Usually, you only see a unit like this on a high-end yacht.
Zwykle, takie urządzenia można jedynie zobaczyć na luksusowych jachtach.

I was still on the yacht and the anchor broke loose.
Byłam na jachcie i zerwała się kotwica.

Your papers say you were captain of a racing yacht before the war.
Pana papiery mówiły, że był pan kapitanem wyścigowego jachtu przed wojną

You went to the yacht that night because you knew he'd be alone.
Poszedłeś tamtej nocy na jacht, bo wiedziałeś, że Gulbrand będzie sam.

Maximov must have had those men follow her from the yacht.
Maximov musiał ich za nią wysłać, gdy zeszła z jachtu.

Maybe she wants to join him at the Lombards' yacht.
Mo¿e ma zamiar do3 czyæ do niego na jachcie Lombardów.

You're the first to be so stuck up and haughty on my yacht.
Jesteś pierwsza... w byciu snobką i zarozumiałą... na moim jachcie.

Drue lives in an apartment at the yacht club, with his mother.
Drue mieszka w apartamencie w klubie jachtowym, razem z matką.

One year for his birthday, I had a model yacht made for him.
Na jedne z jego urodzin dałam mu model jachtu.

On the deck of a billionaire's yacht in the moonlight.
To, jak połyskują na pokładzie jachtu milionera w pełni Księżyca.

Too bad your drag-queen mama didn't have a yacht to take us.
Szkoda, że twoja mama drag-queen nie ma jachtu, żeby nas przewieźć.

Oh, don't forget to leave the yacht to me.
Nie zapomnij o jachcie dla mnie.

This is a story on the yacht club that's all basically bluecollar.
To jest historia o yacht klubie dla niebieskichkołnierzyków

But it's not a yacht, for corporate parties and Hooker disposal.
Ale nie taki jacht na firmowe imprezki i pozbywanie się dziwek.

I command a king's ship, not a private yacht.
Dowodzę okrętemkrólewskiej floty, a nie prywatnym jachtem.

They were on a yacht with some Greek prince.
Byli na jachcie z jakimś greckim księciem.

Somebody on the wrong yacht. Wait a second.
Kimś, kto wsiadł na zły jacht.

You boys get off my yacht now, and y'all will avoid excruciating pain.
Wynosicie się z mojego jachtu teraz, a unikniecie straszliwego bólu.

But just know that this Victoria's Secret party is on a yacht.
Ale wiedz, że ta impreza Victoria's Secret jest na jachcie.

So you had them with you on the yacht?
Miałaś je ze sobą na jachcie?

This is a land yacht racing across the desert inNevada.
To jest wyścig jachtów na lądzie - poprzez piaski pustyni wNevadzie.

You see that white yacht with the satellite dish?
Widzisz ten jacht z anteną satelitarną?

King Ludwig has given me his yacht so that I could visit you.
Król Ludwig użyczył mi jachtu żebym mogła ciebie odwiedzić.

Uh, he invited me to his yacht tomorrow afternoon.
Zaprosił mnie na swój jacht jutro po południu.

We had permission to party on his yacht.
Dostaliśmy zgodę na imprezę na jego jachcie.

She had a sheet on her: grass bust two months ago, Malibu yacht party?
Dwa miesiące temu aresztowano ją za palenie trawy na jachcie w Malibu.

A newcomer like you, getting a social invitation to Lombard's yacht.
Tacy jak ty czekają latami... na towarzyskie zaproszenie na jego jacht.

Where are the people from that yacht, Captain?
Gdzie są ludzie z tego jachtu?

So the party at the club and the yacht-- that wasn't exploiting her ability?
Impreza i jacht to nie było wykorzystywanie jej zdolności?

Me and my Yacht Club employment are forever in your debt.
Ja i moja praca w klubie jachtowym jesteśmy twoimi dłużnikami, Dawson.

Morgan sent me a from the Taiwanese attaché's yacht, okay?
Morgan przysłał mi z jachtu tajwańskiego attaché.

Soon you'il be on a yacht with your daughter, eating bonbons.
Niedługo będziesz szalał na jachcie z córką.

This guy works on a yacht anchored off Oyster Bay.
Pracuje na jachcie w Oyster Bay.

They run up a red-and-white flag on the yacht when it's time for cocktails.
Wciągną biało-czerwoną fIagę na jachcie, kiedy będzie pora na koktajIe.

I'm having a party at the Yacht Club this Sunday.
W niedzielę urządzam przyjęcie w Yacht Clubie.

He's waiting for a signal from his yacht.
Czeka na sygnał ze swego jachtu!

And what will be sticking to that yacht?
I co się przykleji do tego jachtu?

If you can drag him off his yacht.
Jeśli ściągniecie go z jachtu.

Fielding wants to havecold pheasant with you on his yacht.
FieIding chce zjeśćz tobą bażanta na zimno na jachcie.