Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) marynistyka żeglarstwo jachtowe;
yacht - (Verb) marynistyka pływać jachtem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U jachting, żeglarstwo.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jachting, żeglarstwo

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n jachting, sport żeglarski

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n żeglarstwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻEGLARSTWO

Wordnet angielsko-polski

(water travel for pleasure)
jachting, yachting
synonim: boating

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jachting

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

żeglarstwo; sport żeglarski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He and other fishermen suspect opposition to Wetherspoon's was hatched in the yachting club.

www.guardian.co.uk

Pictures of Tony Hayward yachting at the Isle of Wight billed as a PR nightmare and insulting to those affected by oil slick.

www.guardian.co.uk

Nothing but swimming and yachting, partying and all that sort of thing.
Nic tylko pływanie, jachty, przyjęcia i takie tam rzeczy.

Horses, dogs, shooting, yachting, travel, parties, gossip.
Konie, psy, strzelanie, żeglarstwo, podróże, przyjęcia, plotki.