Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Jahwe;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

JHWH

IHWH (imię Boga w Biblii hebrajskiej)

Jahwe

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bibl. Jahwe