Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Jałta;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Jałta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Europe can never consent to a new partitioning of the continent, to a new Yalta Agreement.
Europa nie może zgodzić się na nowy podział kontynentu, na nową Jałtę.

statmt.org

I welcome the agreement reached on 19 November in Yalta.
Jestem zadowolony z porozumienia osiągniętego 19 listopada w Jałcie.

statmt.org

This is extremely important to the countries that were relegated to the background under the Yalta Agreement.
Dla krajów, które pozostały w tyle, z wyroku Jałty, jest to sprawa najważniejsza.

statmt.org

Lastly, we will remember that in Tehran, Yalta and Potsdam, Stalin was not alone; leaders of Western powers shared in his decisions.
Na koniec, pamiętamy, że w Teheranie, Jałcie i Poczdamie Stalin nie był sam; wkład w jego decyzje mieli przywódcy sił zachodnich.

statmt.org

I'm going to take the train and meet the boat at Yalta.
Zamierzam złapać pociąg i wsiąść na pokład w Jałcie.

I welcome the agreement reached on 19 November in Yalta.
Jestem zadowolony z porozumienia osiągniętego 19 listopada w Jałcie.

I'd like to go to Yalta with Fill, to the film shooting.
Chcę jechać z Filem do Jałty, na zdjęcia do filmu.

Every night I thank God for your transfer to Yalta.
Każdej nocy, dziękuję Bogu za twoje przeniesienie do Jałty.

We gather in the morning and you with Sasha go to Yalta.
Zrobimy tak: zbierzemy się z samego rana, i pojedziesz z Saszą do Jałty.

This is extremely important to the countries that were relegated to the background under the Yalta Agreement.
Dla krajów, które pozostały w tyle, z wyroku Jałty, jest to sprawa najważniejsza.

What are all these shenanigans about Yalta?
Co ma znaczyć ta cała heca z Jałtą?

Europe can never consent to a new partitioning of the continent, to a new Yalta Agreement.
Europa nie może zgodzić się na nowy podział kontynentu, na nową Jałtę.

A shooting in Yalta with lvanich.
Strzelanina w Jałcie z lvanichem.

This is a new Yalta.....
Jałta odbywa się...

I went to sanatorium a lot... ...in Yalta!
Dużo jeździłem do sanatorium... ... do Jałty!

Lastly, we will remember that in Tehran, Yalta and Potsdam, Stalin was not alone; leaders of Western powers shared in his decisions.
Na koniec, pamiętamy, że w Teheranie, Jałcie i Poczdamie Stalin nie był sam; wkład w jego decyzje mieli przywódcy sił zachodnich.

In the meantime Joseph Stalin had been committing his atrocious crimes, Auschwitz had happened and 50 years ago the Soviet Union, led by Nikita Khrushchev and the United States, governed by Eisenhower, sealed the post-war order of Yalta.
Tymczasem Józef Stalin popełniał potworne zbrodnie, doszło do tragedii w Auschwitz, a 50 lat temu Związek Radziecki pod przywództwem Nikity Chruszczowa oraz Stany Zjednoczone, pod rządami Eisenhowera, przypieczętowały powojenny porządek w Jałcie.