Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Jankes/Jankeska;

(Adjective) jankeski;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C jankes, Amerykanin

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Jankes

Nowoczesny słownik angielsko-polski

słowo-kod sił specjalnych na zakładnika

amerykański

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'j{Îkin Mieszkaniec północnych stanów USA, zwłaszcza Nowej Anglii Many educated Texans speak like Yankees at work (Wielu wykształconych Teksańczyków mówi w pracy jak ludzie z północy) - J.C. Wells (1982) He was a Yankee (Był z północnych Stanów) - Billboard (1999) Yankees suck! (Ludzie z północy Stanów są do bani!) - George Magazine (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

Jankes, jankes

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) U.S. securities as referred to on the London Stock Exchange - określeni amerykańskich papierów wartościowych na giełdzie londyńskiej
Yankees are at downturn presently.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the 17th century, a doodle was a simpleton or a fool -- as in Yankee Doodle.
Rzeczownik "doodle", dziś oznaczający "bazgroł", w XVII w. opisywał prostaka lub głupca - jak w piosence "Yankee Doodle".

TED

Let's go meet the Yankee muppet.
Chodźmy spotkać tą jankeską małpę.

OpenSubtitles

Let it never again be said that European democratic law yields to the orders - in inverted commas - of Yankee imperialism.
Niech nikt już więcej nie mówi, że europejskie prawo demokratyczne ustępuje porządkom - w cudzysłowie - "jankeskiego imperializmu”.

statmt.org

Turn the Yankee game off and come out here now!
Ken, wyłącz Jankesów i chodź tutaj natychmiast!

I can't think of a better reason not to be a Yankee.
Trudno o lepszy powód, by nie grać w druźynie Jankesów.

Now, did you tell him your dad was a Yankee?
Powiedziałeś mu, że twój tata jest Yankesem?

You must be getting psyched up for the Yankee game.
Musisz nastawić się psychicznie przed meczem z Jankesami.

Robbin' the first Yankee bank because we didn't know no better.
Pierwszy bank Jankesów obrabowaliśmy,... ...bo nie mieliśmy innego wyjścia.

He said he would leave Yankee and work for us.
Powiedział że odejdzie od Jankesów i będzie dla nas pracował.

And $500 for Yankee tickets, which turn out to be bogus.
I $500 na bilety na mecz Yankee, które okażą się fałszywkami.

No, you're a liar and my daddy is a Yankee.
Nie, ty jesteś kłamcą i mój tata jest w Yankesach.

What's your plan, ask her at a Yankee game?
Jaki masz plan, poprosić ją o ręke w trakcie gry Jankesów?

Yankee, don't touch anything and make sure you close the door when you leave.
Yankee, nie dotykaj niczego i upewnij się, że zamknąłeś drzwi, kiedy wyjdziesz.

Well, you see, he's a Yankee colonel who decided to tear us to pieces.
Widzisz, to jankeski pułkownik, który zdecydował się roznieść nas na strzępy.

I'm seven years old and my dad takes me to Yankee Stadium.
Kiedy skończyłem 7 lat, mój tata wziął mnie na stadion Yankee.

I love to see a Yankee lose his tongue.
Uwielbiam patrzeć kiedy Yankes zapomina języka w gębie.

Since you're not a Yankee or an artist, I can't see how.
Od kiedy nie jesteś Jankesem czy artystą, nie wiem jak.

Now, why do you have a season pass to the New Yankee workshop?
Teraz, dlaczego masz warsztaty New Yankee z zeszłego sezonu?

Benny boy, I still can't believe you're not at the Yankee game.
Nie mogę uwierzyć, że nie jesteś na meczu z Jankesami.

He's in the house watching the Yankee game.
Jest w domu, ogląda mecz Jankesów.

If you play ball, don't step into Yankee Stadium, right?
Jeśli grasz w nie wchodź na stadion Jankesów, ok?

I think we're looking at a future yankee.
Myślę, że patrzymy na przyszłego Jankesa.

I've heard that you're nothing but a low-down Yankee liar.
Słyszałem, że jesteś tylko wyjętym spod prawa jankeskim kłamcą.

But I must get back to my Yankee friends.
Ale muszę wracać do moich jankeskich znajomych.

It's your pal Buddy who's taking her to the Yankee game tonight.
To twój kumpel Buddy zabiera ją dziś na mecz Yankesów.

We even have access to the Yankee's room.
Mamy nawet dostęp do pokoju Jankesa.

Well... whoever it is will have to contend with the yankee army now.
Cóż... Ktokolwiek to jest, będzie musiał potykać się z jankeską armią.

That is true Yankee baseball there, my friend.
To jest prawdziwa gra Jankesów, mój przyjacielu.

Must be that Yankee dancing with my brother.
To musi być ta jankeska, która tańczy z moim bratem.

You get that coat off a dead yankee?
Zdarłeś tę kurtkę z martwego Jankesa?

Come election time, where do our Yankee brothers come a-courtin' but here?
A gdy przyszedł czas wyborów, to na co liczyli nasi jankescy bracia?

You went to six Yankee games last season, you selfish pig bastard.
Byłeś na 6 meczach z Jankesami w zeszłym sezonie, ty samolubny prosiaku!

Tomorrow morning at 0500 hours, we will be taking a position at Yankee Station.
Jutro o 5:00 rano, będziemy zajmować pozycję przy Yankee Station.

Mighty far south for a Yankee, aren't you?
Jak na Jankesa zapuściłeś się daleko za Południe.

You are the Yankee they talk about.
To ty jesteś tym Jankesem, o którym gadają.

Yankee, did you run away from home?
Yankee, czy Ty uciekłeś z domu?

You're busy going to the Yankee game with Louis.
Będziesz zajęty meczem Jankesów z Louisem.

You and I go to the Yankee games.
Ty i ja pójdziemy na mecz Jankesów.

With the cavalry arriving in town, and that Yankee so quick on the draw...
Z kawalerią w mieście, i tym piekielnie szybkim Jankesem...

The whole Yankee army coming this way.
Idzie tu cała armia Jankesów.

The same guys did the scoreboard at Yankee Stadium.
Ci sami faceci zbudowali ekran na stadionie Jankesów.

It's saying, Yankee, time for dinner. - Talking meatloaf?
Mówi: Yankee, czas na kolację! Gadająca pieczeń!

This is Yankee Irving and he's riding with us to Chicago.
Hej, wyszyscy! To jest Yankee Irving, on jedzie z nami do Chicago.

She makes a darn fine vegan Yankee pot roast.
Ona robi bardzo dobre wegańskie mięso duszone Yankee.

Learned it from some Yankee, I dare say.
Pewnie nauczyli się od Jankesów.

Yankee, is there something else bothering you?
Yankee? Czy coś innego Cię trapi?

Want to see me play in Yankee Stadium?
Chcesz zobaczyć, jak gram na stadionie Jankesów?

But if you hit me on the head, I'll sing Yankee Doodle.
Ale jeśli rąbniesz mnie w głowę, zaśpiewam Yankee Doodle.

Cause Connecticut Yankee Kyle wants to write a cowboy song.
Connecticut Yankee Kyle chce napisać piosenkę country.

Okay, yeah, and I like Daddy Yankee and what is his name?
Dobra, ja lubię Daddy Yankee i jak on się tam zwie?

Harrison read it in the Yankee papers.
Harrison przeczytał o tym w gazecie.

That's one of them Yankees we killed. Yankee?
To jeden z Jankesów, których zabiliśmy. – Jankes?

Did you go to Yankee stadium?
Byłeś na stadionie?