Słownik religii angielsko-polski

jantra f (w hinduizmie i buddyzmie figura geometryczna medytacji)