Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dziedziniec; reja; jard;
builder’s yard - plac budowy; skład materiałów budowlanych;
front yard - ogródek przed domem;
back yard - ogródek za domem;
prison yard - dziedziniec więzienny;
school yard - dziedziniec szkolny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(unit of measure) jard: this material is sold by the ~ ten materiał sprzedaje się na jardy.
2.
(of house
court
~
back
~) podwórko.~ cpd (fig) ~stick n C miara, kryterium

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jard (91, 44 cm), podwórze, podwórko, dziedziniec, plac, zakład produkcyjny, (żegl.) reja

(skr. od) New Scotland Yard

Nowoczesny słownik języka angielskiego

jard (=91, 44 cm)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n plac składowy

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

jard, plac, plac składowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s jard
mors. reja

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

jArdn (Domowy) Ogródek Who spread garbage all over Flander's yard? (Kto wysypał śmieci w ogródku Flandersa?) - Simpsons [serial Fox-TV] (1995) Is this yours? I found it in the yard (Czy to jest Pani? Znalazłem to w ogródku) - Sopranos [serial HBO-TV] (1999) You wouldn't have to take care about cleaning up the yard (Nie musiałabyś martwić się o pielęgnowanie ogródka) - If These Walls Could Talk [film] (2000) Kids in diapers run around the yard (Dzieciaki w pieluchach latają po ogródku) - Penthouse (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n dziedziniec, podwórko

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JARD (0.914 M)

REJA

PODWÓRZE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

jard (91 cm)
podwórko
zakład

Wordnet angielsko-polski


1. (a unit of length equal to 3 feet
defined as 9
1.44 centimeters
originally taken to be the average length of a stride)
jard, yard
synonim: pace

2. (a unit of volume (as for sand or gravel) )
jard sześcienny, yd³: : synonim: cubic yard

3. (a long horizontal spar tapered at the end and used to support and spread a square sail or lateen)
reja: :

4. (the cardinal number that is the product of 10 and 100)
tysiąc, tys.: : synonim: thousand
synonim: one thousand
synonim: 1000
synonim: M
synonim: K
synonim: chiliad
synonim: G
synonim: grand
synonim: thou

Słownik internautów

dziedziniec, podwórko
jard

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a) a one-hundred dollar bill (US) ~- banknot studolarowy
b) a billion (dollars, pounds, yen etc) ~- miliard (dolarów, funtów, jenów itd.)

Słownik nieruchomości angielsko-polski

plac

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

podwórzeskładskładowisko~, car-wrecking złomowisko wraków samochodowych~, scrap skład złomu, złomowisko~, storage plac składowy~, timber sklad drewna

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

stówa, setka, studolarówka (banknot studolarowy)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jard

ogródek

podwórko

rejon

skład

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

jedn.,mar. jard; (podwórze) dziedziniec; skład; żegl. reja; mar. stocznia
~, barracks - dziedziniec koszar, plac koszarowy
~, construction - skład materiałów budowlanych
~, court - podwórze
~, fire practice - plac szkolenia ogniowego
~, main - żegl. grotreja
~, marshalling - kolej. stacja rozrządowa
~, naval shipbuilding - stocznia produkcyjna okrętów
~, royal - żegl. bombramreja
~, scrap - składowisko złomu
~, shipbuilding - stocznia produkcyjna
~, ship repair - stocznia remontowa statków/okrętów
~, stocking - plac składowy
~, storage - plac składowy
~, topgallant - żegl. bramreja

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

podwórze
~, construction - skład materiałów budowlanych
~, stocking plac składowy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. jard: 1 yd = 0,9144 m
2. podwórze n, plac m, okólnik m
3. stacja rozrządowa
4. reja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Anyone who decides to send their old car to the scrap yard will receive EUR 2500.
Każda osoba, która zdecyduje się zezłomować swoje stare auto, otrzyma 2,5 tys. euro.

statmt.org

Just looking out my own front yard... makes me feel nothing but fear.
Samo spoglądanie przez frontowe okno...... budzi we mnie tylko strach.

OpenSubtitles

Harvard Yard, northeast corner, Lowell House, across from her dorm.
Harvard Yard, północnowschodni róg, Lowell House, naprzeciwko jej sypialni.

OpenSubtitles

Let me add that Scotland Yard is doing a commendable job in trying to help in this respect.
Pragnę dodać, że Scotland Yard robi naprawdę dobrą robotę starając się pomóc w tym względzie.

statmt.org

Lastly, this is a fall-based calendar, because I have so many leaves in my yard.
Na koniec, jest to kalendarz oparty na motywie jesieni, bo u mnie w ogrodzie jest pełno liści.

TED

In response, Scotland yard intensified stop and searches.

www.guardian.co.uk

As Alan Johnson came close today to accusing Scotland yard of having misled him over the scandal, a leaked Home Office memo shows that the last government decided against calling in Her Majesty's Inspectorate of Constabulary after intense internal lobbying.

www.guardian.co.uk

A spokesman for Scotland yard said it would not be making any further comment on the investigation.

www.guardian.co.uk

When Clifford sued the News of the World last year for breach of privacy, Scotland yard was ordered to disclose paperwork that was believed to identify a senior journalist who had ordered the hacking.

www.guardian.co.uk

But, first, let us sort things out in our own back yard.
Ale posprzątajmy najpierw nasze podwórko.

Do we have something else to buy for the yard?
Czemu? Musimy kupić coś jeszcze do ogrodu?

And you're not to leave the yard until I come home.
I nie oddalaj się z podwórka, do czasu, aż nie wrócę.

I got the chief of police in my back yard right now.
Jeśli pójdę z tym do złej osoby... w ogródku mam szefa policji.

Maybe they won't wait to find you in the yard next time.
Może nie będą czekać na to, żeby dorwać cię na spacerniaku.

He said they take him to the yard at 8.
Powiedział, że wyprowadzą go na dziedziniec o 8:00.

Go into the yard, then around the house to the right.
Wyjdź na podwórze, potem dookoła domu i na prawo.

When you could play in your back yard with any old thing.
Kiedy mogłeś się bawić na podwórku czymkolwiek.

Who was that guy you were talking to at the yard?
Kim był człowiek, z którym rozmawiałeś na dziecińcu?

He was just asking if we needed any yard work done.
Pytał tylko, czy nie mielibyśmy dla niego jakiejś pracy.

Leaves the poor thing In the yard all day and night.
Siedzi na podwórku całymi dniami i nocami.

And I shouldn't have said anything about your yard, either.
I nie powinienem mówić nic o twoim ogródku.

One day, this little boy just showed up in my front yard.
Któregoś dnia, ten mały chłopiec po prostu pojawił się na moim podwórku.

Take a look at this yard, I really love it.
Spoglądać na ten dziedziniec, naprawdę kocham to.

On that first day, in the yard, I thought of my son.
Tego pierwszego dnia, na podwórku, myślałem o moim synu.

Me and my relations those will help you yard the way.
Ale ja i moi krewni pokażemy wam drogę.

Whether you like it or not, you're going into that yard.
Czy ci sie to podoba, czy nie, wyjdziesz na dziedziniec.

We had a little wooden bed in our front yard. Yeah!
Mieliśmy małe drewniane łóżko z przodu naszego podwórka.

That evening there must have been someone in the yard.
Tamtego wieczoru ktoś chyba był w ogrodzie.

So one day, their owners made them play in the yard together.
Pewnego dnia właściciele kazali im się bawić w ogródku.

They dragged me by the hair out into the yard.
Ciągnęli mnie za włosy po podwórzu.

That's why you invited me here to your back yard.
Dlatego zaprosiłyście mnie tu, do swojego ogródka.

We knocked them into your yard while you were gone.
Przerzuciliśmy ją na pani podwórko, kiedy pani nie było.

You found me last year in my front yard, Morgan.
W zeszłym roku znalazłeś mnie na moim podwórku.

We're not going to hurt him in the training yard anymore.
Nie będziemy go już bić na placu.

It's not exactly the back yard, but it will do.
Nie jest to w prawdzie ogród, ale nie powinno być problemów.

So why do you have a red flag in your yard?
Zabite przez twojego syna! - Więc, czemu ty masz u siebie czerwoną?

And I don't take a shower in the middle of the yard!
A ja nie wezmę prysznica na środku podwórka!

There's a small yard at the back with a low fence.
Jest mały ogródek z tyłu z niskim płotem.

Bonnie and her mother were out in the back yard.
Bonnie i jej matka były w ogrodzie.

The only one who fights in this yard is me.
Na tym podwórku walczyć mogę tylko ja

I hope your neighbor doesn't report what happened out there in the yard.
Mam nadzieję, że Twoi sąsiedzi tego nie zgłosili tego co zdarzyło się na podwórzu.

After the fight, nobody stopped us going out in the yard to exercise.
Po bójce nikt nas nie zatrzymywał, kiedy wychodziliśmy ćwiczyć. Czułem się wspaniale.

However, we feel this most acutely in our own back yard.
Jednak najdotkliwiej się go odczuwa na własnym podwórku.

But little boys discovered they could enter by my yard.
Ale mali chłopcy odkryli, że mogą wejść przez moją posesję.

Even had the keys to the yard for a minute.
Przez chwilę miał nawet klucze do całej firmy.

Mom, is it okay if Michael comes to the yard sale?
Mamo, czy Michael może przyjść na wyprzedaż?

You think I could stand this butcher's yard more than once?
Myślisz, że zniósłbym taką jatkę więcej niż raz?

Boss, I just got a call from navy yard security.
Szefie, dzwoniła ochrona Navy Yard.

It ain't safe for the kids to be up in the yard.
To jest zbyt niebezpieczne, żeby ktoś był dzisiaj na cmentarzu.

It's to keep the neighbor's kids out of my yard.
Aby trzymać dzieci sąsiadów z dala od mojego ogródka.

The fact is, he's got a yard full of lumber.
Prawdą jest, że jego cały skład jest pełen drewna.

Look, this piece of slate you're talking about wasn't found in my yard.
A ten kawałek bruku, o którym pan mówi, nie pochodzi z mojego podwórka.

Child, when you get to be my age, they're like yard dogs.
Gdy będziesz w moim wieku, to zrobią ci się jak psy podwórkowe.

Get out of my yard and don't y'all never come back!
Wynocha z mojego podwórka. I nie wracajcie tu nigdy!

Our table was less than a yard away from the wire fence.
Nasz stolik był bliżej niż jard od zasieków.

You can't go up there. it's yard time right now.
Nie możesz tam iść, teraz jest czas podwórkowy.

I bought it at a yard sale down the block.
Kupiłem ją na podwórku w dole ulicy.

You need a house, Damien, with a yard for the kids.
Potrzebujesz domu, Damien, z podwórkiem dla dzieci.