Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika zawiadowca stacji rozrządowej;

Wordnet angielsko-polski

(a railroad employer who is in charge of a railway yard)
dyżurny ruchu
synonim: trainmaster
synonim: train dispatcher

Słownik techniczny angielsko-polski

zawiadowca stacji rozrządowej