Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) gotowy, zręczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj gotowy, zręczny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gotowy

przygotowany

żywy

łatwy w sterowaniu

szybki