Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda krwawnik pospolity;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (bot) krwawnik pospolity.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

krwawnik pospolity (bot.)

Wordnet angielsko-polski

(ubiquitous strong-scented mat-forming Eurasian herb of wasteland, hedgerow or pasture having narrow serrate leaves and small usually white florets
widely naturalized in North America)
krwawnik pospolity, złocień krwawnik, żeniszek krwawnik, tysiąclist
synonim: milfoil
synonim: Achillea millefolium

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bot. krwawnik

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

krwawnik