Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lotnictwo zboczenie z kursu;

(Verb) lotnictwo zbaczać z kursu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U zbaczanie.vi zbaczać.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zbaczanie z kursu (samolotu), myszkowanie (żegl.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zboczyć z kursu
(lotn.) odchylenie, (żegl.) myszkowanie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pojedynczy wykwit frambezji

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s odchylenie kierunkowe, schodzenie z kursu
~ damper tłumik odchylania
vi zbaczać z kursu, posuwać się wężykiem

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SCHODZENIE Z KURSU

SCHODZIĆ Z KURSU

MYSZKOWAĆ [MAR.]

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odchylenie

zbaczanie

zboczyć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And that four-dimensional space consists of X, Y, Z and then the yaw angle.
A ta przestrzeń 4-wymiarowa składa się z X, Y, Z i kąta odchylenia.

TED

We failed against malaria, yellow fever and yaws.
Przegraliśmy z malarią, żółtą febrą i frambezją.

TED

And then finally, if you spin opposite pairs of rotors faster than the other pair, then the robot yaws about the vertical axis.
Wreszcie, obracając przeciwległe wirniki szybciej niż pozostałe dwa, spowodujemy, że robot obróci się w osi pionowej.

TED

Every flying machine has four basic controls: power, pitch, yaw, and roll.
Każda maszyna latająca ma cztery podstawowe układy: przyśpieszanie, hamowanie, nurkowanie i obracanie.