Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) marynistyka łódź wiosłowa, jolka;

(Verb) wyć;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vi wyć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

łódź wiosłowa, jolka, jol (rodzaj ożaglowania)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

jola, łódż wiosłowa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

jola

jolka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JOLKA (ŁÓDŹ ŻAGLOWA LUB WIOSŁOWA)

WYCIE

WYĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a sailing vessel with two masts
a small mizzen is aft of the rudderpost)
jol
synonim: dandy

2. (a ship's small boat (usually rowed by 4 or 6 oars) )
jol: :

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mar. jolka
~, rubber - jolka gumowa

Słownik techniczny angielsko-polski

1. jol m
2. łódź wiosłowa