Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ziewać;

(Noun) ziewnięcie, ziewanie; nudy; gniot;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C ziewnięcie.vi ziewać: he was ~ing his head off śmiertelnie się nudził
he ~ed away the whole lecture przeziewał cały wykład (fig, of chasm)
ziać (o przepa) .

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ziewać, rozwierać się, ziać, zionąć
(pot.) nudy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ziew

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ziewać vi

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi ziewać
zionąć
s ziewanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NUDZIARSTWO

ZIONĄĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V ziewać
V ziać
N ziewnięcie
N nudziarstwo

Słownik internautów

ziewać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gapić

paszcza

ziewanie

ziewnięcie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Had a West German author written that, there would justifiably be insulted protests and the rift between the Western and the Eastern mentality would again yawn wide.
Gdyby napisał to ktoś z Zachodu, rozległyby się urażone protesty i na nowo otworzyłyby się przepaście między zachodnią i wschodnią mentalnością.

Goethe Institut

And they went down a storm in the remote rural yawn of Nacuca, staying for days and playing the same films over and over.

www.guardian.co.uk

Everyone knows their new show is in trouble - but what if they just smiled tightly, and insisted everything was going brilliantly? What a yawn that would be.

www.guardian.co.uk

Then God created man, just after dinner and in the middle of a yawn.
Wówczas Bóg stworzył mężczyznę, zaraz po obiedzie i w chwili gdy ziewał.

Bagpuss gave a big yawn and settled down to sleep.
Bagpuss mocno ziewną i usadowił się do spania.

My eyes leak sometimes when I yawn, that's all.
Czasem, gdy ziewam, łzawią mi oczy.

We look our watch all night and we yawn.
Będziemy przez całą noc patrzeć na zegarki i ziewać

I didn't yawn, so it's not a mirror-neuron reaction.
Ja nie ziewałem, więc nie była to reakcja na moje zachowanie...

Avery, did you see a yawn?
Avery, widziałeś jak ziewa?

What a fuss about a yawn.
Tyle gadania o jedno małe ziewnięcie.

When churchyards yawn, and hell itself breathes out
I same piekła wyziewają na świat zarazę.

Don't yawn at the table, Alexander.
Nie ziewaj przy stole, Aleksandrze!

I say yawn because when I actually yawn, you don't get it.
Powiedziałam ziewam, bo gdy naprawdę ziewam, to nie łapiesz.

I've gotta stare at traffic, yawn, lick myself.
Patrzeć na ulicę, ziewać, lizać się.

Now, take a deep breath... and yawn.
Teraz. Weź głęboki wdech i ziewnij.

With that yawn... ...I saw my defeatturn into a victory.
To ziewnięcie... zamieniło moją klęskę... w zwycięstwo.

This is becoming tiresome cat... ...in fact, I feel a yawn coming on.
To zostaje męczenie się z kotem, faktycznie czuję że coś się zbliża.