Nowoczesny słownik angielsko-polski

ziewajacy

ziejący

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

pa zionący a yawning gap in the law luka w prawie a yawning gap in the market luka na rynku

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zionący

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler


1. ziewający adj.
2. ziejący adj.
3. rozwarty adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

ziewający lub ziejący, rozwarty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZIEWANIE

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ziewnięcie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"In this context, tackling health inequalities is more urgent than ever and the government must set ambitious targets to close the yawning life expectancy divide.

www.guardian.co.uk

5m this financial year on a much-hyped reform programme to help close a yawning budget gap, but it is on course to recoup just Â?1.

www.guardian.co.uk

" Fearnside believes the large cattle ranchers, responsible for most of past deforestation, will gain far more than landless labourers who sit at the bottom of Brazil's yawning wealth divide.

www.guardian.co.uk

In its place was a yawning hole, a hideous second mouth in the very centre of her face.

www.guardian.co.uk

Or I could eat some food out of your mouth while you're yawning.
Albo mógłbym jeść ci z ust, kiedy będziesz ziewał.

Can a voice travel from one person to another, like yawning or mono?
Czy głos może podróżować z jednej osoby do drugiej, jak ziewanie czy myśli?

I read once that yawning cools the brain.
Kiedy czytałem że ziewanie chłodzi mózg.

I see you yawning and you coming late.
Widzę cię ziewającego i przychodzącego późno.

There is a yawning gap between current pension provision and what will be needed to provide pensions at current levels for the next 40 years.
Istnieje olbrzymia przepaść pomiędzy poziomem świadczeń emerytalnych wypłacanych obecnie a tym, co będzie potrzebne do zapewniania świadczeń emerytalnych na obecnym poziomie w najbliższych 40 latach.

I don't blame you for yawning.
Nie winię cię za to ziewanie.

Nothing. I just was yawning.
Nic, ja tylko... tylko ziewałam.

Stop yawning and hang on tight.
Przestań ziewać i trzymaj się mocno.

Welcome to the yawning abyss of oblivion.
Witaj w otchłani zapomnienia.

Perhaps it was sympathetic. Contagious, like yawning.
Może było to współodczuwanie, zaraźliwe jak ziewanie.

Yeah, the old yawning trick.
Tak, stara sztuczka z ziewaniem.

I was thinking that we could use... (yawning): One of those dresses from Sectionals.
Myślałem, że moglibyśmy wykorzystać... jedną z sukienek z okręgowych.

Unfortunately, however, Europe's attitude to individuals such as Robert Mugabe of Zimbabwe and Muammar Gaddafi of Libya - to name but two; they were both welcomed with a red carpet - proves that there is still a yawning chasm between declarations of principle and reality.
Lecz niestety postawa Europy wobec postaci choćby takich, jak Robert Mugabe z Zimbabwe lub Muammar Gaddafi z Libii - których obu przyjmowano na czerwonym dywanie - dowodzi, że pomiędzy deklaracjami dotyczącymi zasad a rzeczywistością wciąż zieje przepaść.