Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) głos za, osoba głosująca; zaprawdę, zaiste;
the yeas have it - wniosek przeszedł;
yea or nay - tak lub nie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (affirmative vote) głos "
za"
: ~the ~s have it przegłosowane na "
za"
.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

potwierdzenie, zgoda, tak

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zaprawdę

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

yes
s głos za wnioskiem (w głosowaniu)
twierdzenie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. hist. tak – głos za wnioskiem (w głosowaniu)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TAK

ZAISTE

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

All ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.
Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.

Jesus Army

The lines are fallen unto me in pleasant places; Yea, I have a goodly heritage.
Sznury mi przypadły na miejscach wesołych, a dziedzictwo wdzięczne przyszło na mię.

Jesus Army

There are three things that are never satisfied, [Yea], four that say not, Enough:.
Trzy rzeczy są, które nie bywają nasycone, owszem cztery, które nie mówią: Dosyć.

Jesus Army

Yea, upon her children will I have no mercy; for they are children of whoredom;
I nad synami jej nie zmiłowałbym się, przeto, że są synami z wszeteczeństwa,

Jesus Army

When they were but a few men in number, Yea, very few, and sojourners in it.
Kiedy ich był mały poczet, prawie mały poczet, a jeszcze w niej byli przychodniami.

Jesus Army

The one-day court hearing last year took place two months after Ireland approved the EU's Lisbon treaty following guarantees that the country's anti-abortion constitution would remain unaffected.

www.guardian.co.uk

As a young girl I had yearned to be able to do everything the men were allowed to do.

www.guardian.co.uk

At the end of her second year at Cambridge University, she walked out.

www.guardian.co.uk

She'd had two great years appearing in plays, and didn't want to spoil her memories with a year of swotting.

www.guardian.co.uk

After years of welcoming well-heeled tourists from around the world with open arms, one of Tuscany's smartest, most discreet beach resorts is in revolt against outsiders, wealthy or not.

www.guardian.co.uk

Yea, right because we all should get shot every now and then.
Tak, prawo, ponieważ my wszyscy powinniśmy zostań mieniący się co jakiś czas.

Yea, but you're not giving me an awful lot of information.
Tak, ale nie podaje mi pan pełnych informacji.

Yea, we could go and write our crappy play together.
Możemy pisać razem naszą gównianą sztukę!

He should be yea high and he's not even hey high.
Powinieneś być a nie jesteś nawet

Yea, I'll report it and tell them as soon as possible.
Tak, sporządzę raport i zajmiemy się tym, jak tylko będzie to możliwe.

Oh yea! Except before the break your hair was to your shoulders, right?
O tak! tylko przed wakacjami miałaś włosy do ramion, prawda?

So, yea, this is actually just the beginning.
Jest to właściwie dopiero początek,

Yea, Sis, I would like you to see one house.
Tak, chciałbym abyś obejrzała pewien dom.

Yea, it might not be democratic, but it solves a lot of problems.
Może to nie demokratyczne, ale rozwiązuje wiele problemów.

Yea, just one house that is for sale.
Tak, pewien dom, który jest na sprzedaż.

Yea, he bought that kid on the internet.
Yea, on kupil tego dzieciaka przez internet.

Big age deferent’s. - Yea, well, she was a surprise.
Duże różnice wieku - Tak, cóż, ona była niespodzianką.

This is getting to be a habit - Yea
To dostaje się być zwyczajem - Tak

Yea, the pains of every living creature, both men, women and children...
Za grzechy wszystkich istot żywych, mężczyzn, kobiet i dzieci.

The kid, was there a kid with her, about yea high, beige suit?
Dzieciak. Był z nią dzieciak? Tego wzrostu, beżowy garnitur?

Yea, I want you to talk with someone
Tak, chcę, żebyś z kimś porozmawiał.

My hair is really horrible now, yea?
Moje włosy są naprawdę straszne teraz, prawda?

I'll pencil you in. Yea, seven point three.
Ołówknę cię. taaa, siedem, przecinek, trzy.

I need four bunsen burners, eight metal bowls yea big, and a freezer.
Potrzebuję czterech palników Bunsena, ośmiu metalowych misek i zamrażarki.

Yea! Okay, follow us. We don't have much time.
Dobra, chodźcie z nami, nie mamy wiele czasu.

Was that a yea or a nay?
Czy to było tak czy nie?

Two whole weeks, which means yea!
Dwa całe tygodnie, co znaczy...!

Yea, he cometh to us like the seed to the grave...
On przychodzi do nas... jak nasienie do ziarna...

Yea, but what about the music!
Tak a co z muzyką!

Yea, I'm feeling a little bit strange.
Tak, czuję się trochę dziwnie.

Well, yea, but that was always with nate,
Tak, ale zawsze z Nate'em.

Yea, I'm on the road a lot.
Yea, jestem w podrozy bardzo czesto.

Well, the member from Syphilis votes yea.
Cóż, członek rady z syfilisem głosuje na tak.

Oh yea... to fancy for my main man Ray.
O tak.... Zbyt wyszukane dla mojego człowieka Raya.

Oh yea Hi - Nice to see you
O tak, witam -Miło mi Cię widzieć

Yea, I'm not in a band anymore.
Tak, nie gram już w kapeli.

yea ago, my father was a doctor here.
lat temu mój ojciec był tu lekarzem.

Yea, he cometh to us... Iike the seeds of the grain.
On przychodzi do nas... jak nasienie do ziarna...

Yea. Did you feel safe with them? Do you think that I do now?
Tak. czułeś się bezpiecznie z nimi? myślisz, że robię teraz?

yea, and placed they the bits in little pots.
i umieścili ich kawałki w dzbankach małych.

Demetrius says, Yea, art thou there?
Demetrius mówi: Jest tu kto?

Yea, just a little scrape
Tak, tylko mały scrape

Oh yea, they got two.. four big ball. big..
O tak, dwa.. cztery duże jaja. duże..

Yea, but this summer I decided...
Tak, ale tego lata się zdecydowałam ...

You're an engine tech? - Yea, engine tech.
Jesteś silnika tech - Tak, silnik tech.

Yea... It was nothing special.
To nie było nic specjalnego.

Yea, well, now it's my tic-ket
Teraz to jest mój bil-let. - Co do...

Wow... and I gotta love the boots - Yea..
Wow ... i muszę kochać buty. - Tak ..

Yea, it is written in the Book of Cyril... in that time--
Taaa, tak napisano w Księdze Cyryla... w owym czasie

A definite yea, I think. ReaIly.
Zdecydowanie yeah, tak ja myślę.

Mr. Carlyle's Eternal Yea. - Dear, you make no sense.
Odwieczne Yea pana Carlyes'a - Kotku, to nie ma sensu.

Yea yea, we are men.
Ta, ta, my jesteśmy ludzie.

Here, we must say clearly 'Yea, yea; Nay, nay'.
Musimy tutaj wyraźnie mówić "tak”, "tak” - "nie”, "nie”.