Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ochota, pragnienie; finanse jen/jeny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (unit of currency) jen

n U (colloq, yearning) chęć.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jen, (pot.) silna chęć/ochota

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pot. (wielka) ochota, pragnienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEN

SILNE PRAGNIENIE CZEGOŚ [SL.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

ochota
jen (waluta Japonii)

Wordnet angielsko-polski

(the basic unit of money in Japan
equal to 100 sen)
jen, JPY, ¥

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

and the currencies of countries outside the European Union (e.g. the US dollar and the Japanese yen).
W odniesieniu do tych walut art. 111 traktatu określa dwa alternatywne rozwiązania instytucjonalne:

ECB

Each NCB or pool of NCBs usually manages a single US dollar or Japanese yen portfolio as an agent of the ECB.
Zazwyczaj krajowe banki centralne zarządzają – samodzielnie bądź wspólnie – jednym tylko portfelem dolarowym lub jenowym, działając jako przedstawiciele EBC.

ECB

The dollar sank to a 15-year low against the yen and gold jumped back to near historic highs as investors sought safe havens away from the world's largest economy.

www.guardian.co.uk

But London's stock is rising and the exchange rate with the yen is currently favourable.

www.guardian.co.uk

(Tokyo is eye-poppingly expensive; the most popular retail outlet for the tour party appears to be the shop around the corner from the Bunka Kaikan which sells everything for 100 yen, or roughly 80p.

www.guardian.co.uk

Kato's granddaughter has been arrested on suspicion of abandoning his body and receiving millions of yen in pension payments after his unreported death.

www.guardian.co.uk

Ozawa, however, favours old-fashioned government stimulus and appeared more eager to intervene to rein in the soaring yen and bring relief to Japanese exporters.

www.guardian.co.uk

I'd make it 300 yen if he were not an American.
Uczyniłbym z tego 300 jena, jeżeli on nie byłby Amerykaninem.

Yes, with 10 billion yen research fee and 5 years.
Tak, z funduszem 10 bilionów jenów i 5 latami badań.

Everyone, you can have a beautiful dress like this for only 100,000 yen!
Każdy może mieć taką piękną suknię za jedyne 100 tysięcy jenów!

How many Yen were in my wallet to begin with?
Ile jenów było na początku w portfelu?

Yen and I discovered we had feelings for one another.
Yen i ja zaczelismy cos do siebie czuc.

But that 30,000 yen was money I'd saved up for you.
Ale te 30 000 jenów to były pieniądze, które oszczędzałem dla ciebie.

Why sell yourself to a man like him for a dirty 1,000,000 yen?
Dlaczego sprzedajesz się człowiekowi takiemu jak on za brudne 1.000.000 jenów?

Yen, if you want to stay here, tell me now, and I'll go.
Yen, jeżeli chcesz tu zostać, powiedz mi teraz, a ja odejdę.

If you want to use my bike, it'll be 5000 yen.
Jeśli chcesz użyć mojego roweru, będzie cię to kosztować 5000 yenów.

My price has suddenly gone up by 400,000 yen?
Moja cena nagle podskoczyła o 400.000 jenów?

I'll give you 500 yen for every one you find.
Dam ci 500 jenów za każdy, który znajdziesz.

This kind of work pays at least 1 5,000 yen
Za taką prace płaci się przynajmniej 15,000 jenów.

And that Tohata now has to pay 600,000 yen to get rid of her.
I że Tohata musi teraz zapłacić 600.000 jenów, żeby się jej pozbyć.

He's about to marry, enticed by power and 600,000 yen.
On niedługo się żeni, skuszony władzą i 600.000 jenów.

Mmm! Same way you think about solar power and ways to destroy the yen?
Tak samo jak o energii słonecznej i sposobach na zniszczenie jena?

We've to get 600,000 yen to go into business
Musimy wyłożyć 600 tysięcy jenów, żeby wejść w ten biznes.

Bilk one yen from him, and you'll settle it in jail!
Wyciągnij od niego jednego jena, a będziesz załatwiał sprawy w więzieniu!

I only brought 60,000 yen And $400 dollars.
Wziąłem tylko 60,000 jenów i 400 dolarów.

They'd pay him only 300 yen for it.
Za to płacą tylko 300 jenów.

Madame Yen has given me the most appalling list.
Madame Yen dała mi przerażającą listę.

And now the if I can't hypnotize you you win 1 million yen contest.
A teraz konkurs jeśli cię nie zahipnotyzuję wygrywasz milion yenów.

Over 1 00 million yen of illegal transactions.
Ponad sto milionów jenów z nielegalnych transakcji.

Excuse me, is it really only 100,000 yen?
Przepraszam, to na pewno tylko 100 tysięcy jenów?

Well, would you rather lend me 60,000 yen?
Może raczej pożyczałbyś mi 60,000 jenów?

How much is that yen worth now?
Ile teraz wart jest ten jen?

He'll pay a million yen for me.
On płaci milion jenów za mnie.

Sorry, but could you lend me 10,000 yen?
Przepraszam, nie mógłbyś mi pożyczyć 10.000 jenów?

Mom has 7000 yen in the bank.
Mama ma siedem tysięcy jenów w banku.

Chapter 8, verse 7 sold for million yen.
Rozdział 8, wiersz 7 sprzedane za million yenów.

I owe you yen I will pay you back in shares.
Wiszę ci 100 000 jenów i zwrócę ci w 100 ratach.

One yen less and Osaka would have refused.
Jeden jen mniej i byłoby po mnie.

Even this polo shirt, was bought at Jusco for 980 Yen!
Nawet to polo było kupione w Jusco za 980 jenów!

He has a terrific yen for you.
Ma na ciebie dużą ochotę.

I get the same amount in yen as Mr Saitama.
Otrzymuję tę samą kwotę co pan Saitama, co do jena.

Send over 30 million yen in cash.
Przyślijcie 30 milionów jenów w gotówce.

I won 100,000 yen in the lottery.
Wygrałem 100 000 jenów na loterii.

At 7:30,Yen is locked in and we're committed.
O 19:30 Yen zostaje zamknięty i dostarczony do celu.

Somewhere between 30 and 40 million yen
Coś pomiędzy 30 a 40 milionów jenów.

I bought this for 30 yen.
Kupiłam to za 30 jenów.

That's the Dollar in Yen I bought in a week ago.
Są dolara i jena, kupiłem przed w tygodniu.

So, you, and you, and you can become this beautiful for just 100,000 yen!
Więc, ty ty i ty możecie stać się piękne za jedyne 100 tysięcy jenów!

Boy A... had 1,000 yen and he went out to buy apples and bananas.
Chłopiec A... ma tysiąc jenów i idzie kupić jabłka i banany.

One case holds 15 million yen.
Jedna walizka zawiera 15 milionów.

Which one is the amazing Yen?
Który to Niezwykły Yen?

Every time I give you yen, Ok?
Za każdym razem oddam ci 1000 jenów, dobrze?

Loan me 10 million yen, then?
Więc pożycz mi 10 milionów jenów.

A different group pays 100,000 yen.
Inna grupa daje 100 000 jenów.

On the left is Yen from Yangzhou his weapon will be the meteor hammer.
Po lewej j Yen z Yangzhou; jego broń to 2 wielkie młoty.

That will be ten thousand yen.
To będzie dziesięć tysięcy jenów.

For a million yen each?
Milion jenów dla każdego?