Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) yeti;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

yeti

Wordnet angielsko-polski

(a large hairy humanoid creature said to live in the Himalayas)
yeti, człowiek śniegu
synonim: abominable snowman

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The European Union strategy for the Black Sea region resembles a yeti.
Strategia Unii Europejskiej na rzecz regionu Morza Czarnego przypomina Yeti.

statmt.org

They decided in 1960, "That belongs with the UFOs and the yetis."
W 1960 roku zadecydowano: "Wrzucamy to do worka z UFO i yeti".

TED

And we also found this spectacular yeti crab that lives near boiling hot hydrothermal vents at Easter Island.
Odkryliśmy również tego niesamowitego kraba yeti wśród gorących kominów hydrotermalnych koło Wyspy Wielkanocnej.

TED

And at that time, it became set in stone: the aquatic theory should be dumped with the UFOs and the yetis, as part of the lunatic fringe of science.
Wtedy zostało postanowione, że teorię wodnej małpy należy uważać za coś w rodzaju UFO czy yeti, czyli przykład wariackiej pseudonauki.

TED

I might as well capture a yeti and die trying.
Mogę równie dobrze złapać yeti i umrzeć próbując.

How did you persuade Mom to give you her precious yeti head?
Jak przekonałeś Mamę, żeby oddała ci swoją cenną głowę yeti?

I'll be in the swamp, blowing the smirk off a toxic yeti.
Będę na bagnach, zmywając uśmieszek z twarzy toksycznego yeti.

You can't hunt a yeti by yourself, sir.
Nie może pan sam zapolować na yeti.

Or a yeti, for that matter.
Ani do yeti, jeśli już o tym mowa.

The European Union strategy for the Black Sea region resembles a yeti.
Strategia Unii Europejskiej na rzecz regionu Morza Czarnego przypomina Yeti.

Me? Work for that hairy titted yeti?
Mam pracować dla Yeti o włochatych cyckach?

Which would explain the Yeti .
Co tłumaczy, że to był Yeti.

It's not the damn Yeti !
To nie był cholerny Yeti!

Don't you fear Yeti's in Rio?
Nie boisz się Yeti w Rio?