Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) joga;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U joga, jogizm

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

joga

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n joga

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JOGIZM

JOGA SYSTEM FILOZOFICZNY

Wordnet angielsko-polski


1. (discipline aimed at training the consciousness for a state of perfect spiritual insight and tranquility that is achieved through the three paths of actions and knowledge and devotion)
joga, jogizm


2. (a system of physical, breathing and meditation exercises practiced to promote control of the body and mind)
joga, hatha-joga: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hind., sanskr. joga

Słownik religii angielsko-polski

joga f

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

sp. joga

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I didn't do yoga.
Więc jak do tego wrócić?

TED

So, it's Tony Blair reading and practicing his speech; I've got them doing yoga inside there with Carole Caplin; Sven making out with Ulrika Jonsson, who he was having an affair with at that time.
To jest Tony Blair czytający i ćwiczący swoją przemowę.

TED

But making her yoga class was a matter of life and death.
Ale uczestniczenie w zajęciach jogi było sprawą życia i śmierci.

I remember thinking How can yoga make anyone that happy?
Była szczęśliwa. Nie myślałem, że joga może tak uszczęśliwiać.

You know what was really great about that yoga class?
Wiesz, co było świetne na zajęciach z jogi?

My father was asking why I don't go with you to yoga.
Hej. Ojciec pytał, dlaczego nie idę z tobą na jogę.

Hey, are you ready to go to that yoga class?
Hej, jesteś gotowa na tę lekcję jogi?

It's just someone I work with at the yoga studio.
To jest po prostu kimś pracy z w studio jogi.

Who knew that mama would take to yoga so well?
Mama zamierza chodzić na jogę czy coś w tym stylu.

Sting does a lot of yoga, and I like him.
Sting ćwiczy jogę, a ja go lubię.

Um, my friend gave me your number in yoga class.
Mój przyjaciel dał mi twój numer na zajęciach z jogi.

You mean, for free yoga or nearly burning down my apartment?
Masz na myśli daromową jogę albo pożar w moim domu?

She opened a yoga center and the grand opening was today.
Otworzyła centrum jogi, dzisiaj odbyło się otwarcie.

Hey, I'm supposed to go to this yoga class later.
Idę później na zajęcia z jogi.

I gotta get to yoga and lunch with the girls.
Ja pójdę na jogę i lunch z dziewczynami.

It has, what happen, you don't like doing yoga anymore?
Naprawdę? Co się stało? Już ci się joga nie podoba?

Could have been a shrink or yoga, but I took the music option.
To mógł być psychoanalityk albo joga, ale wybrałam opcję z muzyką.

Yoga not only refreshes the body, but also the mind.
Joga nie tylko od wieża ciało, ale również i umysł.

Oh, and she's having an affair with her yoga instructor.
No i ma romans ze swoim instruktorem jogi.

Actually, my roommate and I are going there this afternoon for yoga.
Właściwie, moja współlokatorka i ja idziemy dzisiaj po południu na jogę.

Yoga nuts are way more likely to be into alternative medicine.
Yoga nuts jest o wiele bardziej możliwa, by być w medycynie alternatywnej.

They met at yoga class and hit it off.
Poznali się na zajęciach z jogi i zaiskrzyło.

Hey, did I tell you what happened in yoga?
Powiedziałam ci co stało się na jodze?

This is for the opening of your yoga center.
To z okazji otwarcia centrum jogi.

But pregnant women aren't supposed to do hot yoga.
Ale kobiety w ciąży nie mogą robić gorącej jogi.

Jacques does two hours of yoga before going down!
Jacques ma dwie godziny na jogę przed startem.

I've always wanted to go to a yoga retreat.
Zawsze chciałam się wybrać do centrum jogi.

Works the abs better than an hour of Bikram yoga.
Mięśnie brzuszne pracują lepiej niż w ciągu godziny yogi Bikram.

Like everyone who hates hot yoga could do it.
Taka którą każdy kto nienawidzi gorącej może zrobić.

Chad and I have our yoga workshop, then wine tasting class.
Chad i ja chodzimy na jogę, a potem na zajęcia z win.

Please! It is yoga hour and Mommy's on the phone.
To godzina jogi i mamusia rozmawia przez telefon.

You teach crippled children yoga here in the city.
Uczysz... uczysz kalekie dzieci jogi tutaj w mieście.

Why would you go to a yoga class?
Dlaczego chodziłaś na jogę?

I think she was doing more than yoga.
Myślę, że ćwiczyła coś więcej niż jogę.

She takes a yoga class by our shop.
Ćwiczy jogę obok naszego sklepu.

He has a in applied physics, and he practices yoga.
Ma doktorat w fizyce stosowanej i ćwiczy jogę.

I don't know what it is, but it's yoga.
Nie wiem, co to jest, ale to joga.

Me, I learned yoga from a real master.
Uczyłam się jogi u mistrza.

To access that place there is yoga... an ancient technique.
Wrota do tego miejsca otwiera yoga, pradawna technika.

When did Mark switch from mountain biking to yoga?
Kiedy Mark przerzucił się z roweru na jogę?

Prenatal yoga this morning, and now you want to crash a stranger's funeral?
Rano joga dla ciężarnych, a teraz chcesz wbić się na pogrzeb nieznanej osoby?

I wish I could say it was down to Yoga.
Chciałabym móc powiedzieć, że to zasługa jogi.

What happened to that yoga of yours love?
Co się z tobą stało?

Mom and Rick have friends over for yoga.
Mama i Rick zaczęli jogę.

Yeah, and Earthchild, she knows all the yoga positions.
Tak, a Earthchild zna wszystkie pozycje w jodze.

Ah,it's just a silly alternative lifestyle, like star trek or yoga.
To tylko alternatywny styl życia, jak ci ze Star Trek albo uprawiający jogę.

For you, I've booked a massage, a yoga class, and a golf lesson.
A dla ciebie umówiłem masaż, jogę i lekcje golfa.

And I signed us up for yoga tomorrow.
I zapisałam nas jutro na jogę.

They go to art galleries and do yoga.
Prędzej poszły na pokaz sztuki albo poćwiczyć jogę.

My guy went on this yoga retreat in Redlands.
Mój koleś pojechał na jogę do Redlands.

Valerie thinks that pregnant women can't handle hot yoga.
Valerie uważa, że kobiety w ciąży nie mogą uprawiać gorącej jogi.

I was thinking we could goon a yoga retreat up in Ojai.
Nie, pomyślałam, że możemy wybrać się do centrum jogi w Ojai.