Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jogurt;

Wordnet angielsko-polski

(a custard-like food made from curdled milk)
jogurt
synonim: yogurt
synonim: yoghourt

Słownik internautów

jogurt

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jogurtowy