Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia jogin;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U jogy, jogin

Nowoczesny słownik angielsko-polski

jogin

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JOG (O CZŁOWIEKU)

Wordnet angielsko-polski

(one who practices yoga and has achieved a high level of spiritual insight)
jogin, jog

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hind., sanskr. jogin

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jog

joga

Słownik religii angielsko-polski

jogin m