Wordnet polsko-angielski

(appearance with regard to color
"her healthy coloration")
coloration, colouration
synonim: ubarwienie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tint, tinge
(przen.) tincture, undertone
utrata ~nia fading

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U (kolor) tint
(fig) tinge
tint
(pol) slant: ironiczne ~ hint of irony
~ stylistyczne stylistic nuance
nadawać czemuś inne ~ to put a different complexion on sth

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr hue, tint, dye (głosu) tone

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

staining n, dyeing n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

colo (u) r, tinge, hue, staining, dyeing of a histological preparation

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COLOURS

COLORS

TINT

TONE

TINGE

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

colouring

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

colouring
~ nierównomierne - uneven colouring

Słownik techniczny polsko-angielski

n colouration, colouring, tint, tinge, pigmentation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

coloration

colouration

hue

stain

tincture