Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

monument, antiquity
(antyk) antique
~ historyczny ancient monument

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C historic building
historic monument

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

historical monument, ancient building/object~ ochrona zabytków - protection of historical monuments

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m monument ~ek sztuki monument of art ochrona ~ów monuments’ protection

Słownik architektury polsko-angielski

(m) monument

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MONUMENT

ANTIQUE

RELIC

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m monument, relic

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

building of architectural and historical interest
monument

Nowoczesny słownik polsko-angielski

landmarked building

listed building