Wordnet polsko-angielski

(playful behavior intended to arouse sexual interest)
flirt, flirting, flirtation, coquetry, dalliance, toying
synonim: zalecanki
synonim: umizgi

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

advances, courtship
okres ~tów courtship

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COURT

COURTSHIP

WOOING

ATTENTIONS

LOVE-MAKING

COURTING

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

courtship
approaches
advances (towards women)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

advances

suit

dalliance