à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[ak
4.gif' />
rde] vt przyznać, udzielić
muz. stroić
s´~ vpr zgadzać się (avec qn z kimś)

Słownik nieruchomości francusko-polski

udzielać, uzgadniać

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GODZIĆ

ZGODZIĆ

PRZYZNAĆ

UDZIELIĆ

PRZYZWOLIĆ

ZEZWALIĆ

UZGODNIĆ

DOSTOSOWAĆ SKŁADNIĘ [GRAM.]

NASTROIĆ [MUZ.]

ZESTROIĆ [MUZ.]

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dopuścić

nastrajać

nastroić

pogodzić

pojednać

przyznawać

udzielać

usposabiać

uzgadniać

wyświadczać