à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) amortissement, (f.) annulation par écrit, (f.) défalcation, (m.) remboursement, (f.) extinction~ akumulowana - (m.) amortissementcumulé~ budynku - (m.) amortissement d’unimmeuble~ degresywna - (m.) amortissementdécroissant/dégressif~ długu - (m.) remboursement dela dette~ kapitału - (m.) amortissementdu capital~ klauzula - (f.) clause d’amortissement~ liczona stawką na jednostkę produkcji - (f.) méthode de l’amorti-ssement proportionnel à l’utilisation~ liniowa - (m.) amortissement linéaire~ majątku trwałego - (f.) annulationpar écrit, (f.) dotations aux amortissementssurimmobilisations incorporelles etcorporelles~ malejąca w proporcji do pozostałych lat użytkowania - (f.) méthodede l’amortissement proportionnelà l’ordre numérique des années~ metoda - (f.) méthoded’amortissement~ nieruchomości - (m.) amortissementd’un bien immobilier/d’un bien-fonds~ odroczona - (m.) amortissementdifféré~ okres - (f.) période d’amortissement~ plan - (m.) plan/ (m.) tableaud’amortissement~ podatkowa - (m.) amortissementfiscal~ podlegający amortyzacji - amorti-ssable~ podstawa - (f.) base d’amortissement~ progresywna - (m.) amortissementprogressif~ przyśpieszona - (m.) amortissementaccéléré~ rezerwa na - (f.) provision pouramortissement~ roczna amortyzacja - (f.) annuitéd’amortissement~ stawka - (m.) taux d’amortissement~ środków trwałych - (m.) amortissementdes biens durables~ tabela - (m.) tableau d’amortissement~ wartości niematerialnych - (m.) amortissement de valeursincorporelles~ wierzytelności nieściągalnej - (f.) défalcation d’une mauvaisecréance~ zamierzonych nakładów - (m.) amortissement des impensesenvisagées~ zmniejszająca - (f.) méthoded’amortissement décroissant