à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik prawniczo handlowy francusko-polski Anna Słomczewska


1. traktować na równi
2. dostosować, przystosować

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ASYMILOWAĆ

ZBLIŻYĆ

WIĄZAĆ [CHEM.]

PORÓWNAĆ

UPODOBNIĆ

PRZYSWOIĆ

UTOŻSAMIĆ

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przyswajać

upodabniać

upodobnienie

wchłaniać

zasymilować