à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[∫
10.gif' />
s] f (możliwość) szansa f
(powodzenie) szczęście n
avoir de la ~ mieć szczęście
quelle ~! co za szczęście!
pas de ~! a to pech!
tenter sa ~ popróbować szczęścia

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZYPADEK

SZANSA

POWODZENIE

SPRZYJAJĄCA OKOLICZNOŚĆ

SZCZĘŚCIE

TRAF

LOS

GRA W KOŚCI

RZUT KOŚĆMI

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fortuna

możliwość

okazja

perspektywa

Słownik częstych błędów

Zwrot szanse na coś to chances of sth, np. My chances of getting this job are quite fair (Moje szanse na dostanie tej pracy są całkiem duże). Warto zwrócić uwagę na zwrot take a chance (to do sth), który znaczy zaryzykować, robiąc coś. F także opportunity/chance