à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[k
1.gif' />
plim
10.gif' />
] m komplement m
mes ~s moje gratulacje plt

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOMPLEMENT

POWINSZOWANIE

POZDROWIENIE

UPRZEJMOŚĆ

Słownik częstych błędów

Rzeczownik complement oznacza jedną z dwóch części, składających się na całość, dopełnienie czegoś, załogę, np. Body-building is a usual complement to boxers' training (Trening kulturystyczny jest typowym uzupełnieniem treningu bokserów). Compliment natomiast jako rzeczownik to komplement, pochwała, a jako czasownik - wyrażać podziw, chwalić, admirować, np. She said I had a beautiful tie - it was the nicest compliment I have ever heard! (Powiedziała mi, że mam piękny krawat - to był najmilszy komplement, jaki kiedykolwiek usłyszałem!)