à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) franchise~ integralna - (f.) franchise à la base/ intégrale~ redukcyjna - (f.) franchise de risque~ ubezpieczeniowa - (f.) franchised’assurance