à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[ga
7.gif' />
e] vt wygrać
~ de l´argent zarabiać pieniądze
~ du temps zyskać na czasie
~ sa vie zarabiać na życie

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAROBIĆ

ZARABIAĆ

WYGRAĆ

WYGRYWAĆ

OSIĄGNĄĆ

OSIĄGAĆ

UZYSKAĆ PRZEWAGĘ

ZYSKAĆ PRZEWAGĘ

ZYSKAĆ

ZASŁUGIWAĆ

ZASŁUŻYĆ

DOJŚĆ

ZBLIŻYĆ SIĘ

DOPADAĆ

OGARNIAĆ

STAĆ SIĘ LEPSZYM

ZYSKIWAĆ

ROZPRZESTRZENIĆ SIĘ

WYWRZEĆ WPŁYW

WYWIERAĆ WPŁYW

NABAWIĆ SIĘ

PRZEKUPYWAĆ

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uzyskać

uzyskiwać

wyprzedzić