à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik prawniczo handlowy francusko-polski Anna Słomczewska


1. upoważnienie n, upełnomocnienie do czegoś
2. przyznanie zdolności prawnej

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZDOLNOŚĆ PRAWNA

UPOWAŻNIENIE

UPEŁNOMOCNIENIE

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

habilitacja