à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) législature, (f.) périoded’exercice des fonctions, (f.) durée du mandat~ na stanowisku - (f.) périoded’occupation/d’exercice des fonctions~ parlamentu - (f.) législature~ podczas jego kadencji - pendantqu’il exerçait ses fonctions~ prezydenta - (m.) mandat duprésident/présidentiel~ upływ - (f.) expiration du mandat~ zarządu - (f.) période d’exercice desfonctions du Conseil d’administration