à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[l
4.gif' />
r] adv: depuis ~ od tego momentu
dès ~ od tego czasu
praep: ~ de podczas, w czasie

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WÓWCZAS

WTEDY

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podczas

wtenczas