à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MARKA

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

marchia

Słownik częstych błędów

Rzeczownik mark oznacza m.in. znak, symbol, jakość, np. What does this mark on your computer mean? (Co oznacza ten znak na twoim komputerze?). Mark może też oznaczać konkretny model, np. Now you can buy this unique mark 3 HP laser printer (Teraz możesz kupić tę wyjątkową drukarkę laserową HP, model nr 3). Kiedy mamy na myśli markę, używamy rzeczownika brand lub make, np. I love this new powder brand - it is so delicate!- (Uwielbiam tę nową markę pudru - jest taki delikatny!), The best make of tape recorders is Sony (Najlepsza marka magnetofonów to Sony)