à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZATKANIE [MED.]

ZAMKNIĘCIE [MED.]

ZACZOPOWANIE

OBSTRUKCJA

PRZESZKADZANIE ZAWODNIKOWI BEZ PIŁKI [SPORT.]

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przeszkoda

zatkanie

zatwardzenie

Słownik częstych błędów

Rzeczownik obstruction oznacza przeszkodę, przeszkadzanie, odłożenie w czasie, np. We had to eliminate all obstructions (Musieliśmy usunąć wszelkie przeszkody). Kiedy mamy na myśli obstrukcję (zaparcie), używamy terminu constipation