à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) rabais, (f.) remise, (m.) abattement~ cenowy - (f.) remise de prix~ frachtowy - (f.) réduction des fraisde transport~ hurtowy - (f.) remise de prix engros~ ilościowy - (m.) rabais de quantité~ jakościowy - (m.) rabais de qualité~ nie udziela się - on n’accorde pasde remise~ specjalny - (m.) rabais spécial, (f.) remise spéciale~ udzielać - accorder une remise~ za gotówkę - (m.) escomptede caisse