à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik prawniczo handlowy francusko-polski Anna Słomczewska


1. odkupny, podlegający odkupowi
2. umarzalny, spłacalny

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MOŻLIWY DO WYKUPIENIA

SPŁACALNY

WYKUPNY

ODKUPNY

NAPRAWIĆ: DAJĄCY SIĘ NAPRAWIĆ