à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[t
8.gif' />
r] vt: faire ~re nakazać milczenie
faire ~re les enfants kazać dzieciom się uspokoić <
uciszyć>

se ~re vpr milczeć
zamilknąć
pot. ~s-toi! zamknij się!

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

milczeć

przemilczać

przemilczeć

taić

umilknąć

zamilczeć

zamilknąć

zataić