à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) manque, (f.) diminution, (f.) perte~ drobna kradzież w przewozie - (m.) petit vol dans le transport~ kurczenie się materiału - (m.) rétrécissement d’une étoffe~ lub uszkodzenie - (m.) manque ouun dommage~ naturalny - (m.) manque naturel, (f.) perte naturelle, (f.) freinte naturelle~ na wadze - (f.) perte de poids~ nie przekraczający granic zwyczajowo przyjętych - (m.) manque danslimites prévues, (f.) perte ne dépassant pas les limitations d’usage~ objętości - (f.) diminution de volume~ stłuczka - (f.) casse~ strata na skutek ubytku - (f.) pertecausée par la diminution~ towaru - (m.) manque, (f.) diminutionde volume, (m.) rétrécissement, (f.) évaporation d’un liquide~ transportowe - (f.) freinte de route~ wagi - (m.) manque de poids, (f.) diminution de poids~ w transporcie - (m.) déchet deroute~ wyparowanie płynu - (f.) évapo-ration d’un liquide~ zapasów - (f.) perte de provisions