à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MODéRé

MESURé

MODESTE

SOBRE

TEMPéRé

TEMPéRANT

RAISONNABLE

MOYEN

DOUX

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

moderé~ czynsz - (m.) loyer moderé~ zysk planować - planifier lesbénéfices moderés

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

abstinent

frugal

modérantiste