à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik prawniczo handlowy francusko-polski Anna Słomczewska


1. zużycie się n, zużywanie się n
2. lichwa f, lichwiarstwo n

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LICHWA

LICHWIARSKI PROCENT

LICHWIARSTWO

ZUŻYCIE

ZNISZCZENIE

STARCIE

PODARCIE SIĘ

OPADNIĘCIE

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ścieranie

wycieńczenie

wyniszczenie