ä
ö
ß
ü
Słownik architektury niemiecko-polski

(f) ściana osłaniająca, ściana zabezpieczająca