ä
ö
ß
ü
Nowoczesny słownik niemiecko-polski

zeskok

osłabienie koniunktury

recesja