ä
ö
ß
ü
Nowoczesny słownik niemiecko-polski

niemęskoos., eduk. studia licencjackie