ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

program CARDS (pomoc Wspólnoty w odbudowie, rozwoju i stabilizacji)