ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODWAGA

ŚMIAŁOŚĆ

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Also hatten diese Leute, schlichtweg die Courage unvollkommen zu sein.
Zatem ci ludzie mieli zwyczajnie odwagę, aby być niedoskonałymi.

TED

Das ist die moralische Führung und Courage, die wir in unseren Welten brauchen.
Potrzeba nam takiego przywództwa i odwagi w naszym świecie.

TED

Und ich möchte Courage und Tapferkeit kurz für Sie unterscheiden.
I chcę tutaj na moment oddzielić odwagę i śmiałość.

TED

Zu handeln bedeutet für viele Menschen heute auch, Courage zu zeigen.
Dla wielu ludzi, działanie wymaga wściekłości.

TED

Wenn Sie wirklich eine Bewegung starten wollen, haben Sie die Courage, zu folgen and anderen zu zeigen wie man folgt.
Jeśli zależy wam na sukcesie waszego ruchu miejcie odwagę aby naśladować i pokażcie innym jak naśladować.

TED