ä
ö
ß
ü
Słownik architektury niemiecko-polski

(f) okładzina ościeży okiennych